Přihlásit se
 
Profil společnosti

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

tato internetová stránka SKC INVEST, s.r.o., si klade za cíl seznámit Vás s naší firmou a nabídnout Vám kvalitní služby a technologie v oblasti stavebnictví a příbuzných oborech, které naše společnost dodává a poskytuje. Společnost SKC INVEST, s.r.o. vznikla v roce 1997. V roce 2001 naše společnost získala certifikát kvality ISO. Hlavní činností společnosti SKC INVEST, s.r.o. je realizace staveb. Naším cílem je poskytnout všem zákazníkům nejjednodušší a bezrizikovou realizaci jejich investičních záměrů a v souvislosti s tím Vám poskytnout i komplexní služby spojené s dodávkou zařízení, tzv. dodávkou na klíč.

SKC INVEST, s.r.o. provádí v rámci hlavní stavební výroby strojní i ruční výkopové práce, veškeré klasické typy základových konstrukcí a výstavbu všech běžně dostupných tradičních stěnových i stropních konstrukcí (například vyzdívky z cihelných bloků, YTONGU, betonových tvárnic s tepelnou vložkou a pod.), nebo i netradičních nových konstrukcí (například VELOX, IZORAST), z kterých jsme schopni vytvořit jakékoli atypické konstrukce.

V oblasti provádění omítek a úprav povrchů používáme klasické i suché omítkové směsi, směsi na bázi akrylátové a silikátové. V rámci prací přidružené stavební výroby nabízíme provádění izolací proti vodě z různých živičných materiálů ale i méně obvyklé stěrkové izolace, izolace fóliemi. Totéž jsme schopni zajistit u střešních konstrukcí, kde u plochých střech je možné použití běžných živičných krytin, tak i krytin na bázi fólií plastových nebo krytin stěrkových. Na šikmé střechy provádíme montáž krytin z pálených tašek, tvarovek Bramac, ale také z lehčích materiálů jako eternitové šablony, vlnitý eternit popřípadě asfaltové šindele různých tvarů, barev a kvalit. Současně s tímto jsme schopni provádět i různé dřevěné krovy a veškeré tesařské konstrukce potřebné pro stavbu.

Pro jednoduché rozčleňování interiérů, jakož i pro rychlé a efektivní úpravy povrchů stěn a stropů provádíme montáže sádrokartonových příček a obkladů. K dalším úpravám stěn, které provádíme, patří obklady keramickými obkladačkami, prováděné jak klasicky do malty, tak lepené na tmely, včetně dodávky ukončovacích lišt. Současně s obklady provádíme i dlažby keramické a betonové, vnitřní i vnější.Pro doplnění sortimentu úprav povrchů provádíme veškeré malířské a natěračské práce. Z dalších prací, které zabezpečuje naše firma jmenujeme provádění veškeré zdravotechniky s rozvody v plastech i ocelových trubkách, kompletní elektro-montážní práce světelných, zásuvkových i motorických rozvodů.

Podle přání zákazníka zabezpečujeme dodávku a montáž různých systémů vytápění (např. elektrické, ústřední topení na plyn i tuhá paliva, eventuelně na propan butan), systémy vzduchotechniky a klimatizace, dodávku dveří, vrat a oken plastových, dřevěných i ocelohliníkových.Jako doplňkové práce k objektům provádíme veškeré přípojky elektro, přípojky a rozvody vody a plynu, kanalizační přípojky, jakož i odkanalizování různých ploch a konstrukcí a veškeré terénní a sadové úpravy včetně zpevněných ploch, příjezdových komunikací a chodníků z různých konstrukcí a povrchů (např. zámkové dlažby).

Při všech těchto pracích jsme vedeni hlavní podmínkou a to je spokojený zákazník, k čemuž směřuje i naše neustále se rozvíjející nabídka technologií a materiálů, jakož i trvale se stupňující důraz na kvalitu všech námi zabezpečovaných prací a dodávek. Čehož dokladem je i to, že naše společnost získala certifikát jakosti dle normy ISO 9001:2000 a certifikát na ochranu životního prostředí dle normy ISO 14001:2004.

Společnost SKC INVEST se v roce 2006 rozhodla pro zavedení systému EMS, který by měl být přínosem pro zefektivnění plánování a řízení jednotlivých procesů z hlediska ochrany životního prostředí. Dalším důvodem pro zavedení systému EMS bylo zlepšení postavení společnosti na trhu a tím i naši konkurenceschopnost a zlepšení postavení vůči orgánům státního dozoru nad ochranou životního prostředí.

Další obor činnosti společnosti SKC INVEST je inženýrská činnost, kde pro klienta zabezpečujeme tyto práce:

  • zajištění podkladů potřebných pro zpracování studie stavby
  • zajištění vlastní studie stavby
  • provedení výkupu potřebných pozemků včetně jejich vkladu do katastru nemovitostí
  • zajištění vydání územního rozhodnutí
  • zajištění stavebního povolení včetně potřebného projektu
  • zajištění realizačního projektu
  • zpracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele stavby
  • provedení soutěže na dodavatele stavby a spolupráce na vyhodnocení soutěže
  • zajištění autorského a technického dozoru během výstavby
  • provedení kolaudace a provedení vkladu stavby do katastru nemovitostí.

INFORMACE O FIRMĚ, ORGANIZACE VÝSTAVBY

Za prioritní při provádění každého díla považujeme kromě nejvyšší kvality co nejkratší termín provádění (pracujeme v režimu nonstop včetně sobot a nedělí), dodržení hranic staveniště při vlastní realizaci a také udržování pořádku na staveništi po celou dobu výstavby.

Práce na díle budou prováděny za minimálního rušení při provádění prací za provozu v jednotlivých zařízeních.

Práce budou organizovány v plynulém postupu. Konkrétní postup výstavby bude respektovat realizovatelná přání zadavatele a podmínky stanovené zodpovědným projektantem jak v projektové dokumentaci, tak i v jeho změnách reagujících na skutečnosti vyvolané průběhem vlastních stavebních prací.

Společnost má odpovídající materiální a technické vybavení pro zabezpečení Vámi požadovaných prací.
 

Ukázky referencí

RD Vítkovic...
RD Havířov
RD Krásné P...
Office budo...
SSL Bruntál
Ostrava Che...